top of page

肥左健康左又開心左嘅CoCo


今次個案是客戶寫給我然後讓我跟大家分享的。內文如下:


我有一隻好活潑嘅15歲老貓,上年年尾揾Alvi幫忙,是咁的:

上年11月,某日如常拍貓貓pat pat,拍拍吓,佢突然打橫攤喺度,呼吸變得急促,起唔到身,好似癱左咁!當時好驚,唔知佢係咪中風,即刻睇急症,睇左兩個醫生,都揾唔到原因,有位醫生甚至話佢可能捱唔到3日⋯⋯


當晚經朋友介紹下,揾到Alvi呢位傳心師。朋友建議可以問吓貓貓感受/有咩唔舒服,又或者我有咩想講都可以經Alvi轉達~


本來對「傳心」半信半疑,因為之前聽說很多動物傳心作假的新聞。當日同男朋友商量,佢第一個反應係「呢個年頭仲信傳心?!你係咪short左呀?」。不過,朋友同我分享左佢過往揾Alvi嘅經驗,並唔係咁神怪,而且橫掂我冇野可以再為貓貓做,咁不如試一試啦~


多謝Alvi可以即晚傳心,事前我同Alvi講嘅係:

1. 拍佢pat pat,拍拍吓佢瞓低左

2. 點解成日唔食野?

3. 點解夜晚會不斷嗌我,唔比我瞓,朝早天光先至瞓呢?

而Alvi傳心之後,講比我知:

1. 貓貓覺得背脊痛,仲mark左喺相片比我睇(紅色係好痛嘅位置,黃色係少少痛)

2. 次次食完野都胃痛肚痛,所以唔想食野

3. 原來佢怕黑,同埋朝早想有少少野濕吓個口(唔怪得我比乾糧/罐罐都唔睬我啦!原來佢想食肉泥😒)


最驚訝嘅係,當時我住嘅地方好細,所以成日坐直喺床同佢玩,我從來冇講過比人知,而Alvi竟然見到呢個景象!另外,Alvi建議我開一盞小夜燈比貓貓,睇吓會唔會有改善~


由於Alvi感覺到佢背脊非常痛,起唔到身去砂盆/飲水食野,所以Alvi建議可以幫佢靈氣治療。治療時間大約一小時,當時我喺廳做緊野,邊做邊望住貓貓,喺大約一小時後(即靈氣治療快要結束時),佢突然起身去wee wee+飲水!😱


之後已經可以如常行來行去,幾日後再覆診,我同醫生講貓貓好似背脊痛,所以要求醫生照x-ray。照完後發現佢生骨刺,就係Alvi mark住紅色嗰個位置。


而我夜晚開小夜燈比佢,佢就可以一覺瞓天光。天光時叫醒我,我比肉泥佢食,佢食完就返去瞓。


直到而家差唔多一年,佢肥左好多,飲食正常返喇,仲成日跳上跳落,好似小朋友咁,夜晚開住小夜燈,佢可以同我一齊一覺瞓天光~


好多謝Alvi嘅幫忙,貓貓先可以揾到病因,亦都讓我解決到屋企環境嘅小問題,令佢安心同我一齊生活❤️


Ariel 17.8.2022


9 views0 comments

Recent Posts

See All

댓글


bottom of page