top of page

臼井靈氣及動物靈氣課程

靈氣 (Reiki) 是天地宇宙的能量。


靈氣是1922年由臼井甕男(Usui Mikao)所發揚,當時是被命名為心身改善臼井靈氣療法。


坊間一般流傳的各種靈氣都是源自臼井老師的靈氣系統。

 

由臼井老師傳至林忠次郎老師再到高田女士,源自日本的靈氣經高田女士在西方發揚光大,之後又再傳回亞洲,大家又再開始學習靈氣治療。

 

靈氣是很容易學習和使用簡便,任何人亦可以做到。靈氣治療以手將能量傳送到對方身上以達到治療效果,而這項治療可以是面對面或遙距方式。

 

施行靈氣的對象可以是人,動物,植物,甚至您日常的食品,水等等。它是一種輔助性療法,它可以幫助病患者放鬆、減緩病痛及消除疲勞,改善睡眠質素,平衡情绪等等。


課程簡介:

臼井靈氣課程共分四級,皆為一天課程。一般學習至二级已足夠日常應用,级别分為
 

靈氣特別班

1天

費用: $2600(當中部份費用作捐款用途)

已完成直傳靈氣學員

- 為自己及他人進行靈氣治療的手位

- 注意事項

- 為動物進行靈氣治療的手位及注意事項

- 3 個符號的講解

- 靈氣的授予Attunement

- 遙距治療注意事項

- 練習

靈氣二級

1天

費用:$1600(當中$200元正作捐款用途)

- 一級內容重溫

- 3 個符號的講解

- 靈氣的授予Attunement

- 遙距治療注意事項

- 為動物使用靈氣再談

- 練習

靈氣三級/ART

 

1天

費用:$2600(當中部份費用作捐款用途)

 

- 二級內容重溫

- 1 個符號的講解

- 靈氣的授予Attunement

- 靈氣心靈力治療

- 空間淨係處理

- 其他注意事項及練習

臼井/西藏靈氣導師級

​2天課程

- 2個符號的講解

- 靈氣的授予Attunement

- 暫時/永久Attunement的步驟

- 進階靈氣冥想

- 古老冥想符號

- 其他注意事項及練習

​需於課前提交巧課

請聯絡查詢

學員心聲

WENDY CHAN

傳心中級,靈氣二級及直傳靈氣學員

原來靈氣治療係好好,真係幫到好多,我細妹只貓貓又柯又嘔已經3個星期,睇多個醫生都唔好,我星期日連續同佢做左3晚,今日同我講貓貓好精神好活躍,我開心晒,多謝老師教導

MANDY FONG

靈氣二級學員

每天學習
在學習Reiki的過程中,老師解釋得很清楚亦令我十分明白靈氣是每個人與生俱來可以擁有的事情,好神奇的,回家練習的時候亦會對我的情緒有幫助, 在幫助其他動物傳心時,間中會有唔開心的事情亦可以用靈氣去消化負面的情緒。同時我發現,學習靈氣後傳心方面也好了很多! 當我使用靈氣去幫助家人及朋友, 獲得很多正面的回應。 當運用靈氣幫助狗狗時,會令狗狗很放鬆,令我覺得靈氣很有效,不但可以幫助自己亦可以幫助別人! 最重要的是在學習過程中, 有任何疑問都可以隨時問AC Elements老師,例如怎樣可改進,老師亦會分享心得給學員。 學完我感到很開心, 很開心可以去分享經驗及鼓勵其他朋友去認識靈氣同去上堂! 好幸運可以遇到您,否則我不相信有勇氣去克服困難,恐懼及重拾信心! 感恩遇上您! 
See you at Reiki level 2

FROM STEPHANIE KO

靈氣一級學員

今日上了靈氣初班,感覺十分奇妙!無想到靈氣係每個人都是與生俱來的!上堂氣氛好好,每位同學都有機會實踐到,亦感受到靈氣的奇妙之處!回到家,替我家狗兒試試,佢十分enjoy,坐定定係度慢慢享受!中班一定要參加呀!謝謝老師的教導!辛苦妳要搬張床黎上堂!

Please reload

bottom of page